Şennur KAYA

  Adı Soyadı: Şennur KAYA                                                                           Doğum Tarihi: 15.10.1974 Unvanı: Ok. Dr. Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Sanat Tarihi İstanbul Üniversitesi 1997
Y. Lisans Sanat Tarihi İstanbul Üniversitesi 2000
Doktora Sanat Tarihi İstanbul Teknik Üniversitesi 2008
Yüksek Lisans Tezi Tez Başlığı: Büyük ve Küçük Kumla Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ara ALTUN Doktora Tezi Tez Başlığı: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İzmit Kenti Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlknur Aktuğ Kolay Yayınlar Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan  bildiriler       - “İzmit Çarşı Bölgesinde Bir Ticaret Yapısının Düşündürdükleri”, I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Sempozyumu, (20-22 Nisan 2006, Kocaeli). -(N. Yazıcı ile), “Municipial Buildings from Reform Period to Republic: A Sample from Bursa and Bursa Province”, Thirteenth  International Congress of Turkish Art, (3-8 September 2007, Budapest / Hungary), Proceedings, Budapest 2009, pp. 713-728. - “Opinions About the Effects of the Earthquakes Leading to Destruction in Izmit, the Ottoman City on the Physical Construction in the Context of Religious Constructions”,  International Earthquake Symposium 2009, (17-19 August 2009, Kocaeli / Turkey), (http://www.kocaeli2009.kocaeli.edu.tr/fullpaper09.pdf). -“İzmit Sancağı’nda Göçmen Yerleşmelerindeki İskan ve İmar Faaliyetlerine ilişkin Bazı Tespitler, CIEPO 19, (26-30 July 2010, Van / Turkey). - “Ottoman Building Activities in Ujvar Province”, 16.17. Centuries Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire, International Symposium, (2-4 October 2010, Pecs / Hungary). -Fenerbahçe Çini ve Porselen Fabrikası”, 14th International Congress of Turkish Art, (19-21 September Paris / France). - (V. B. Demirsar Arlı ile),  “Architecture and Tile Usage in City Planning of Kütahya from Tanzimat to Republic”, 1. International Conference on Architecture & Urban Design,  (19-21 April 2012, Tirana / Albenia),(http://www.icaud.epoka.edu.al/res/1_ICAUD_Papers/1ICAUD2012_Belgin_Demirsar_Arli_%20Kaya%20.pdf.). -Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Işığında İstanbul’da Porselen Üretimi Girişimleri”, CIEPO 20, (27 June- 1 July 2012, Rethymno, Creete / Greece). Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler -(N. Yazıcı ile), “Yenişehir Sinan Paşa Camii Çinileri Minaresi ve Osmanlı Mimarisindeki Diğer Çinili Minareler Hakkında, MSGSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 5, İstanbul 2006, s. 181-196. -“Bazı Liman Kentlerindeki Örnekler Işığında Tanzimat Dönemi ve Sonrasında İnşa Edilen Gümrük Binalarının Mimari Özellikleri” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010 (4), s. 73-92. -“Osmanlı İmparatorluğu’nun Geç Döneminde İzmit’te İnşa Edilecek Üç Yapı İçin Hazırlanan Keşif Defterlerinin Yapı Malzemesi Açısından Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Yıllığı XXI, İstanbul 2012, s. 59-88. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler       - “İzmit’te 1960-1970 Yılları Arasında İnşa Edilen Yapılarda Karşılaşılan Kütahya Üretimi Çini Uygulamaları”, Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, (4-6 Haziran 2009, Erzurum). -(A. Tuncer ile), “Bandırma Eski İskele / Belediye Eski Binasının Mimari ve Fonksiyonel Özellikleri”, XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, ( 14-16 Ekim 2009 Denizli), İstanbul 2010, s. 351- 358. -(A. Tuncer ile),”Bandırma’da I. Ulusal Mimarlık Üslubundaki Yapıların Değerlendirilmesi”, XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, (20-22 Ekim 2010 Konya), Konya 2011, s. 385-406. Kitap ve Kitap Bölümleri -“Cumhuriyet Döneminde Müzeler”, Tarihin Tanığı Anadolu’da Kurulan Cumhuriyet, İstanbul 1999, s. 461-463. -“Arkeolojik Çalışmalar ve Müzecilik”, Türk Dünyası Kültür Atlası / Türkiye Cumhuriyeti II,    İstanbul 2006, s. 407-414. -“Güzel Sanatlarda Cumhuriyet Üslubu-Geleneksel El Sanatları, Türk Dünyası Kültür Atlası/ Türkiye Cumhuriyeti II, İstanbul 2006, s. 539-552. - (Ed. Ara ALTUN), “Müzecilik ve Türkiye”, Türkiye’de Müzecilik, 100 Müze 1000 Eser, C:2, Ankara 2007, s. 796-868. -Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İzmit Kenti, Kocaeli 2009 (Kitaplaştırılmış Doktora Tezi). -“ İstanbul’da Geleneksel El Sanatlarının Gelişimi”, Kültürler Başkenti İstanbul, İstanbul 2010, s. 670 677. -“Development of Traditional Handicraft in Republican Period, Capital of Cultures Istanbul, İstanbul 2010, s. 670-677. Diğer -“Roma İmparatorluk Çağı’na Kadar Anadolu Kentlerinin Fiziki Yapıları Üzerine”, Bibliotech,  Sayı 7, Ankara 2009, s. 10-11. Projeler -1997-2011 yılları arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İznik Çini Fırınları Kazısı”Ekip Üyeliği -T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İznik Çini Fırınları Kazısı Başkan Yardımcısı (2012). Ders verdiği Fakülte, Yüksekokul ve Bölümler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İlahiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
03/04/2013
6126 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00