Hatice ADIGÜZEL

    1.      Adı Soyadı: Hatice ADIGÜZEL 2.      Unvanı: Okutman 3.      Öğrenim Durumu: Doktora  

Derece

Alan

Adı

Üniversite

Yıl

Lisans Sanat Tarihi İstanbul Üniversitesi

2003

Y. Lisans Sanat Tarihi 19-20. Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Art Nouveau Üsluplu Çiniler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

2006

Doktora Sanat Tarihi Topkapı Sarayı’ndaki Avrupa Çinilerinin Üretim Merkezleri Işığında Değerlendirilmesi İstanbul Üniversitesi

2014

 4.     Yayınlar Kitap İçinde Bölüm: Türkiye'de Müzecilik: 100 Müze 1000 Eser, Ed. Ara Altun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara 2007. Editörlük: Exhibition On Ottoman Art: 16-17th Century Ottoman Art and Architecture in Hungary and Center of the Empire, İstanbul 2010 (Ed: M. B.TANMAN-V.B. DEMIRSAR ARLI- T. SAĞNAK ile) Makale: "İstanbul'da Osmanlı Porselenleri", Kültürler Başkenti İstanbul, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayını, İstanbul 2010, s. 412-416. (V. Belgin DEMIRSAR ARLI ile.) “Past and Present of Art History Education in Istanbul University”, History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe, Ed. Jerzy Malinowski, V. 1, 249-257. (V. Belgin DEMIRSAR ARLI ile.) “The Connection Between the Tile Decoration of the 16th and 17th Centuries in Istanbul with the Fragments Found in İznik Excavations”, The Art of The Islamic World and the Artistic Relationships Between Poland and Islamic Countries, Ed. Beate Biedrońska Slota-Magdalena Ginter Frołow-Jerzy Malinowski, Krakow 2011, 235-245. (V. Belgin DEMIRSAR ARLI ile.) “A Local Interpretation of Westernization in Ottoman Architectural Ornamentation: Said Afandi al-Quwatli House in Damascus”, 14th International Congress of Turkish Art, Paris 2011.  “In Search of Diplomatic Gifts: On a group of 18th century Polish Porcelain in the Topkapı Palace Collection, Polish-Lithuanian Commonwealth – Ottoman Empire: art & architecture – religions – societies, September 15th -17th 2014, Warsaw. (Baskıda) 5.    Projeler -İznik Çini Fırınları Kazısı (2003-2012) -16-17. Yüzyıllarda Osmanlı Sanatı Sergisi ve Sempozyumu (16-17th Century Ottoman Art Exhibition and Symposium), 2-30 Ekim 2010,Pecs, Macaristan, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Projesi 6.    Burslar -TUBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (2015 Roma) -Max van Berchem Fondation (International Congress of Turkish Art, 2007 Budapeşte, 2011 Paris) 7.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 8.  Ders verdiği Fakülte, Yüksekokul ve Bölümler. -İstanbul Tıp Fakültesi -İktisat Fakültesi (İktisat, İngilizce İktisat, İktisat (İ.Ö), Maliye, Turizm İşletmeciliği, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İ.Ö), Çalışma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi (İ.Ö.), Ekonometri.  ) -Edebiyat Fakültesi (Sanat Tarihi) -Adalet Meslek Yüksekokulu
03/04/2013
4625 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00