F. Deniz ÖZDEN

  1.       Adı Soyadı: F.Deniz Özden 2.      Unvanı: Okutman 3.      Öğrenim Durumu: Doktora  

Derece

Alan

Adı

Üniversite

Yıl

 Lisans Müzik Türk Musikisi Nazariyatı ve Opera (Orta Devre) İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı

1983

ve

1986

Lisans Arkeoloji ve Sanat Tarihi Klasik Arkeoloji ve Prehistorya İstanbulÜniversitesi

1983

Y. Lisans Klasik Arkeoloji Anadolu’da Antik Yunan Müziği İ.Ü Sosyal Bilimler

1992

Doktora Radyo-TV,Sinema Görüntüyü Algılama Biçimleri, Göstergebilim Yöntemiyle Surname-i Hümayun Çözümlemesi İ.Ü Sosyal Bilimler

2000

   4.     Yayınlar
  1. Sarı, A. Nilüfer, D. Özden, S. Er, S. Hünerli, B. Küçükerdoğan, Université de Culture d’Istanbul/ Université d’Istanbul, Erotisme dans les miniatures turques
 
  1. Özden, D., S. Er, N. Sarı, S. Hünerli, G. Yücedoğan,  Université de Culture d’Istanbul/ Université d’Istanbul, Euphorie et dysphorie dans la musique traditionnelle turque
  Uluslararası Yayınlar  
  1. Gündeş, S., N. Sarı, R. Küçükerdoğan, D. Özden, (2005).  “Analyse Visuelle des Miniatures de Surname-i-Humayun”, Signes des Temps: Temps et temporalités des signes, Ed. L. Guillemette, L. Hébert, L. Arsenault, J. Cossette, Les Pres de L’université Laval Saint-Foy, 189-200.
  2. Özden, D., (2003), “Human Sexuality in the Otoman Miniatures”, The History of Male-Female Sexuality and Fertility in Asia Minor (Today’s Turkey), An International Publication of the Turkish Society of Andrology, Ed. M. Kendirci, A.
Kadioglu, C. Miroğlu, 149-166. 3.   Özden, D., (2008),“Jewish Clothing as Otherness in OtomanEmpire”,Transitions                          through History and Culture, Skopje 4.    Özden, D., Representation or Music in European Art, International congress of                       Music,İstanbul Technical University, 2009 5.   Özden, D., The Music in Enlightment era of Turkey, ICANAS-38 Ankara,2008.             Ulusal Sunumlar Özden, D., (2002). “The Analysis of Surname-i-Hümayun by Semiotics”, The 2nd National Communication Congress Proceedings, Vol. 2, Arya-Istanbul, pp. 830-846.       Özden, D., Süleymaniye’de üç Yapı Kesiti, Süleymaniye Kongresi, İstanbul, 2009.     Uluslararası Sunumlar   Özden, D., The bronze statuette “from Mylasa”, International Kolloqium Musikarchäologie in der Ägäis und Anatolien, 12-16 April 1993, Mimar Sinan University, İstanbul. Özden, D.,  “Ummu Gulsum Hatun Fountain in the contex of promotional structure” World Congress of Semiotic, Coruna, Spain  ,2009 Gündeş,S.,Özden, D.,  Between Mysterious and sin:  Red in Pomagranade and Apple,  Color Congress AIC,2010, Buones Aires Gündeş,S.,Özden, D., et.al, Perspective Opposite Perspective in Art, Poster, AISV2012 Özden, D., Door and Window: Situation of Women in Spaces,World Semiotic Congress,Nanjing, China, 2012  Ulusal Sunumlar   Özden, D., Sappho, The women in Anatolia through the ages, The Museum of Topkapi Palace, Sanat Tarihi Seminerleri, 1994.       Özden,D.,  “Kybele’nin Kenti Pessinus’dan Haberler”,  İ.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü, 1.Arkeoeloji ve Sanat tarihi Çalıştayı, Mart,2013. 5.    Projeler 1987-1990 Feyhaman DURAN Evi envanter çalışması 1995-96 envanterlerin bilgisayar ortamına aktarılması 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Plastik Sanat Eserleri Envanteri Komisyonu’nda ki görev ile sanat eserlerinin envanterleri tutulmuş ve bir bilgi bankası oluşturulmuştur. 2002 Nisan ayında Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi’nde Yönetici olarak  görevlendirildim. 2012 Ekim ayında Pessinus Kazısı’nda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildim. 6.    İdari Görevler     7.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler AISV(Assosiation International of Semiotic Visuel-Uluslar arası Görsel Semioloji Birliği) 8.  Ders verdiği Fakülte, Yüksekokul ve Bölümler. İşletme Fakültesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu(İ.Ö) Lojistik Meslek Yüksek Okulu
03/04/2013
4987 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00