Ferudun ÖZGÜMÜŞ

      1. Adı Soyadı: Doç.Dr.Ferudun Özgümüş 2. Unvanı: Okutman 3. Öğrenim Durumu: Doçent Lisans:  Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bizans Sanatı, İstanbul Üniversitesi, 1984 Y. Lisans: Arkeoloji ve Sanat Tarihi-Knidos'taki Bizans Eserleri, İstanbul Üniversitesi, 1987 Doktora: Arkeoloji ve Sanat Tarihi-Anadoluda Kiliseye Çevrilmiş Yunan Roma Tapınakları, İstanbul Üniversitesi, 1995 4. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ‘Peribleptos(Sulu Manastır) in İstanbul’,Byzantinische Zeitschrift 93/2(2000)s.508-520. ‘A Byzantine Church at Sirkeci in İstanbul’,Reading Medieval Studies(XXX)2004,s.1- 13. ‘LARG-News:Rescue Archaeology in İstanbul,Turkey 1998’ ,Gouden Hoorn,jrg 6,no.2,winter 1998-1999,s.22-24.(Ken Dark ile) ‘Rescue Archaeology in İstanbul’,Bulletin of British Byzantine Studies 25(1999)s.36-41.(Ken Dark ile) 'The Last Roman Imperial Palace?Rescue Archaeology in İstanbul',Minerva,cilt 12,no 4,2001,s.52-55.(Ken Dark ile) ‘New Evidence for the Byzantine Church of the Holy Apostles from Fatih Camii,İstanbul’,Oxford Journal of Archaeology,vol 21,No 4,2002,s.393-413.(Ken Dark ile) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 'Recent Archaeological Survey in İstanbul',XXé Congres International des Etudes Byzantines, Paris(2001)s.251. ‘Archaeological Survey in Istanbul’.Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies,c.3,Cornwall,,2006,s. 335-336. ‘İstanbul İli,Kocamustafapaşa ve Yedikule'deYapılanYüzeyAraştırmaları',17.Araştırma Sonuçları Toplantısı,2.cilt,Ankara,2000,s.357-364.(Ken Dark ile) 'İstanbul'da Ayvansaray ve Balat Semtlerinde Yapılan Arkeolojik Yüzey Araştırması ile Yedikule MermerKule'deki Çalışmalar',18.AraştırmaSonuçlarıToplantısı,1.cilt,Ankara, 2001,s.127-136.(Ken Dark ile) ‘Fener,Ayakapı,Cibali,Unkapanı 2000 Yılı Yüzey Araştırması Raporu’,19.Araştırma Sonuçları Toplantısı,1.cilt,Ankara,2002,s.145-154. ‘2001 Yılı Fatih-Zeyrek-Çarşamba Semtlerinde Yapılan Yüzey Araştırması’, 20.Araştırma Sonuçları Toplantısı,1.Cilt,Ankara,2003,s.225-234.(Ken Dark ile) ‘İstanbul Fatih İlçesi Sofular,İskenderpaşa,Hasan Halife,Muhtesip İskender,Keçeci Karabaş,Sulukule Mahallelerinde Yapılan 2002 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması’.21.Araştırma Sonuçları Toplantısı 2.cilt,Ankara,2004,s.133-142 ‘İstanbul 2003 Yılı Çalışmaları’,22.Araştırma Sonuçları Toplantısı,1.cilt,Ankara, 2005,s.153-162.(Ken Dark ile) ‘İstanbul 2004 Yılı Çalışmaları’,23.Araştırma Sonuçları Toplantısı,1.cilt,Ankara, 2006,s.343-354.(Ken Dark ile) ‘2005 Yılı İstanbul Suriçi Çalışmaları’,24.Araştırma Sonıuçları Toplantısı,2.cilt, Ankara,2007,s.525-538. ‘2006 Suriçi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları’,25.Araştırma Sonuçları Toplantısı,2.cilt, Ankara,2008,s.151-162. Yazılan uluslararası kitaplar İstanbul Rescue Archaeological Survey 1998:The Districts of Koca Mustafa Paşa and Yedikule. London,1998.(Ken Dark ile) İstanbul Rescue Archaeological Survey 1999:The Districts of Balat and Ayvansaray.London,1999.(Ken Dark ile) İstanbul Kocamustafapaşa-Yedikule Semtlerinde Yapılan Yüzey Araştırması:Istanbul Archaeological Survey:The Districts of Kocamustafapaşa-Yedikule.London,2001(Ken Dark ile) Istanbul Rescue Archaeological Survey 2001:The Districts of Fatih,Zeyrek and Karagümrük,London,2001.(Ken Dark ile) Istanbul Rescue Archaeological Survey 2002:The Districts of Sofular,IskenderPaşa, Edirnekapı,Sarigüzel,Fatih,London,2002.(Ken Dark ile) Istanbul Rescue Archaeological Survey 2003:The District of Fatma Sultan,Arpaemini,Ördekkasap,Molla Şeref,Murat Paşa,İnebey,Yalı,Çakırağa,Kürkçübaşı,Kasapilyas,Cerrahpaşa and Nevbahar.London,2003.(Ken Dark ile) İ stanbul Ayvansaray ve Balat Semtlerinde Yapılan Arkeoloji Yüzey Araştırması ile Yedikule’de Yapılan Ek Çalışmalar,London,2003.(Ken Dark ile) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 'Peribleptos Manastırı(Sulu Manastır)',Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi 14(1997-98)s.21-32. ‘Sirkeci’de Bulunan Bir Bizans Kilisesi Altyapısı’,Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi,15(1999-2000)s.62-65. ‘İstanbul’daki Antik Bonos Sarayı Hakkında Bazı Notlar’,Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi,16(2001-2002)s.74-75. Ansiklopedi maddeleri ve diğer makaleler ‘İstanbul’da Kayıp Olduğu Sanılan İki Tarihi Eser: Şeyh Murad ve Kandiligüzel Mescidi’,60.Yaşına Sinan Genim’e Armağan:Makaleler,İstanbul,2005,s.507-515. 'İstanbul'da Geç Antik ve Bizans Dönemi Yeni Buluntularının Korumaya Yönelik Değerlendirilmesi', Taç Vakfının 25 Yılı,İstanbul,2001,s.293-301. ‘Bizans’ta Araba Yarışları:Arabacı Porphyrios ve Hipodrom’,Pirelli 245(1985)İstanbul,s.6. ‘Müller-Wiener’,İslam Ansiklopedisi,c.31,İstanbul,2006,s.548 ‘Spiridon Manastırı’,Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi,İstanbul,1994,s.40. Kitap Redaktörlüğü Wolfgang Müller-Wiener,İstanbul’un Tarihsel Topografyası,İstanbul,1998. Film Danışmanlığı Noel Baba Hazinesi.Film F.Yönetmen Yusuf Kurçenli. Röportajlar Cumhuriyet,Hürriyet,Akşam,Zaman ,Milliyet vb gibi günlük gazetelerde,Toplumsal Tarih gibi magazin dergilerinde ,yaptığı bilimsel çalışmalara ilişkin röportajlar. Televizyon Programlarındaki Söyleşiler Haber Türk-Yaşadığın Şehir(Ahmet Ümit ) Ayasofya konulu program Alberk Sdudio Istanbul,Anastasian Wall Ayrıca History Channel ve BBC gibi kanallar için çekilen belgesellerde röportajlar 5. Projeler 1983 Prof.Dr.Hermann Vetters Başkanlığındaki Efes Kazıları 1983-86 Prof.Dr.Önder Bilgi Başkanlığındaki Samsun İkiztepe Kazıları 1981 Prof.Dr.Semavi Eyice Başkanlığındaki Silifke Yüzey Araştırmaları 1981-86 Prof.Dr.Oktay Aslanapa Başkanlığında Yapılan İznik Çini Fırınları Kazısı 1998-2010 Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü adına İstanbul Sur içinde Arkeolojik Yüzey Araştırması Başkanlığı. 2008 İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü adına yapılan İyonya Arkeolojik Yüzey Araştırması Başkanlığı 2009 Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü adına İstanbul Aya İrini Kilisesinin Güneyinde Yapılan Kazı Çalışmaları Sorumlusu 2009 Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü adına İstanbul Boukoleon Sarayı Kazıları Sorumlusu 6. İdari Görevler .YOK 7. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Danışma Kurulu Üyeliği 2006 TC.Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul VI numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği 2006-2010 TC.Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul IV numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği 2010-2011 TC.Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği T .C.Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Ayasofya Müzesi Bilim Kurulu Üyeliği International Directory of Medievalists Pantokrator Kilisesi (Molla Zeyrek Cami) Restorasyonu Bilim Kurulu üyeliği 8. Ders verdiği Fakülte, Yüksekokul ve Bölümler. İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Örgün Eğitim
03/04/2013
6734 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00