Akın TUNCER

     
  • Adı Soyadı: Dr. Akın Tuncer
  • Unvanı: Okutman
  • Öğrenim Durumu: Doktora 08.06. 1972 İstanbul’da doğmuştur. Orta öğretimini 1993’te İstanbul Kadir Has Lisesinde tamamladı. Üniversite öğrenimini 1999’ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde tamamlamıştır.Tezler: — Yüksek Lisans Tezi; Osmanlı Seraskeri Binası ve Seraskeri Köşkleri Dekorasyonu Üzerine Bir Araştırma, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim 2005. — Doktora Tezi: Anadolu Türk Dönemi Sanatında Aslan Figürü, T.C. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, 2012 Kazı ve Yüzey Araştırmaları: — Bursa İznik Çini Fırınları Kazısı: 1999 – 2009. — Mersin Erdemli Akkale yüzey araştırması: 1999. — Edirne Yeni Saray Kazısı: 2002. — Kırklareli Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı: 2010 – 2014, katıldı Makale ve Bildirileri: — Osmanlı Seraskeri Binası ve Seraskeri Köşkleri Dekorasyonu Üzerine Bir Araştırma, Gençlerle Sanat Tarihi Sempozyumu bildiri 2005. — Bandırma Eski İskele / Belediye Eski Binasının Mimari Ve Fonksiyonel Özellikleri, IIIX. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 2009,Denizli, Dr. Şennur KAYA ile ortak bildiri. — Bandırmadaki I. Ulusal Mimarlık Üslubundaki Yapıların Değerlendirilmesi, XIV. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 2010, Konya, Dr. Şennur KAYA ile ortak bildiri. — Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı 2013 yılı çalışmaları, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2014, Doç. Dr. Nurcan YAZICI METİN, Yrd. Doç. Dr. Ü. Melda ERMİŞ ile ortak bildiri. — Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2015, Doç. Dr. Nurcan YAZICI METİN, Yrd. Doç. Dr. Ü. Melda ERMİŞ ile ortak bildiri. — The Eurasian Decorative Animal Traces Of The Athens Little Metropolis Church, II. Polish-Lithuanian Commonwealth – Ottoman Empire: Art & Architecture – Religions – Societies, Konferansı, Polonya, 2014, Bildiri — İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde Bulunan Taş Eserler The Architectural Sculptures at The Main Campus of Istanbul University, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Araştırma Merkezi, Sanat Tarihi Yıllığı, S. 25 Ayşe DENKNALBANT ÇOBANOĞLU, Ü. Melda ERMİŞ, Sevgi PARLAK ile ortak makale, 2016.
 
03/04/2013
4623 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00