Bölüm Başkanlığı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü 2547 Sayı Kanunu’nun 5/i maddesi gereği Üniversite Öğrencilerinin zorunlu/seçmeli Güzel Sanatlar derslerini yürütmek amacı ile 1984 yılında teşkilatlanmıştır. 2010-2011 eğitim öğretim döneminde itibaren senato kararı ile dersler uzaktan eğitim sistemi aracılığı ile verilmektedir. Doğrudan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olan Bölüm, Başkan ve Okutmanlar ile çeşitli Fakülte ve Yüksekokullardan gelen istekleri karşılamaktadır. Bölüme tahsisli Vezneciler Kuyucu Murat Medresesi binasında faaliyet göstermekte olan bölüm, binanın olanakları ölçüsünde sergi ve konferanslarla da faaliyetlerini desteklemektedir. İLKELER -          Atatürk İlkelerini ve Cumhuriyeti korumak, yüceltmek -          Tarihe ve kültüre saygı -          Katılımcılık -          Bilimsel ve etik değerlere saygı MİSYON Üniversitemizin çeşitli fakülte ve yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilere dünya kültürü ve sanatı hakkında bilgi sunmak, kendi geçmiş kültürlerini tanımalarını ve geniş bir dünya görüşü kazanmalarına yardımcı olmak. VİZYON İnsanın oluşturduğu sanatsal değerleri kültürel geçmişi bütün boyutlarıyla kavrayan çevreye saygılı, katılımcı, korumacı, değişik görüşlere hoşgörü ile bakan çevre ve tarih bilinci olan kuşaklar yetiştirmek.