Kuyucu Murad Paşa Külliyesi

Osmanlı sultanı ı. Ahmet’in sadrazamlarından Kuyucu Murat Paşa’nın vakfı olan külliye medrese, türbe, sebil, sıbyan mektebi ve dükkânlardan oluşmaktadır. Sedefkâr Mehmet Ağa’nın mimarbaşlığı sırasında 17. Yüzyıl başlarında yaptırılmıştır. Yapım kitabesi yoktur. 1987 yılından beri medresenin iç kısmı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı’na tahsislidir. Dış dükkânlar ve diğer bölümler vakıflar tarafından kişilere kiralanmıştır.